หน้าเว็บ

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ใบงานดนตรี

เพื่อนๆบางคนอาจยังไม่ได้ใบงานแต่เขียนตามในนี้ได้เลยจร้า

แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test) หน่วย3
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคำที่ถูกต้อง
1.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของดนตรีสากล
      ก.    องค์ประกอบเรื่องเสียง 
        ข.  องค์ประกอบเรื่องศัพท์สังคิต 
        ค.     องค์ประกอบโครงสร้างของบทเพล
        ง. องค์ประกอบแบบแผนของเพลง

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Hello!!!!

สวัสดีเพื่อนทุกๆคนใน1/9และอื่นๆท่มาเยี่ยวชมยังไงก็มีอะไรปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟน ความรัก อกหัก ขึ้นคาน ฯลฯ (ล้อเล่น)ยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่เมล Bkw_tab9@hotmail.com ได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นเลยจ้า